dr hab. Andrzej Pacholczak, prof. SGGW

Absolwent Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW. Po uzyskaniu w 2005 roku tytułu Doktora Nauk Rolniczych, zatrudniony w Katedrze Roślin Ozdobnych na stanowisku adiunkta. Prowadzi ze studentami ćwiczenia, wykłady i seminaria o tematyce powiązanej ze szkółkarstwem ozdobnym. Współpracuje ze szkółkarzami w zakresie doradztwa i popularyzacji wiedzy na temat agrotechniki szkółkarskiej oraz rozmnażania krzewów ozdobnych.