Dr Anna Kujawa

Jestem botaniczką i mykolożką. Ukończyłam biologię na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku biologia środowiskowa. Rozprawę doktorską pt. „Grzyby wielkoowocnikowe zadrzewień śródpolnych, parków wiejskich i lasów gospodarczych Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego” obroniłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od listopada 1987 do lutego 2022 pracowałam w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Od wielu lat prowadzę badania dotyczące różnorodności grzybów w Polsce, ich rozmieszczenia, zagrożeń i ochrony. Badałam grzyby parków narodowych: Białowieskiego, Biebrzańskiego, Bieszczadzkiego, Kampinoskiego i Ujście Warty. W ramach wyjazdów organizowanych przez Polskie Towarzystwo Mykologiczne oceniałam różnorodność grzybów w parkach: Narwiańskim i Gór Stołowych. Jestem pomysłodawczynią i długoletnią kustoszką (wraz z dr. hab. Błażejem Gierczykiem i p. Tomaszem Ślusarczykiem) Rejestru gatunków grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ).

Należę do Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. W latach 2014-2016 wchodziłam w skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Jestem autorką/współautorką około 200 opracowań o grzybach, roślinach naczyniowych, zadrzewieniach śródpolnych, pasach kwietnych – artykułów naukowych, popularno-naukowych, monografii, rozdziałów w monografiach i podręcznikach. W latach 2018-2021 pełniłam funkcję redaktora tematycznego w czasopiśmie Acta Mycologica. Od roku 2012 do teraz wchodzę w skład redakcji czasopisma Przegląd Przyrodniczy.