dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec

Ekspert arborystyczny, wykładowca, autor podręczników, współzałożyciel i dyrektor Instytutu Drzewa, lider programu Drogi dla Natury w Fundacji EkoRozwoju, absolwent Wydziałów Leśnych SGGW w Warszawie oraz Virginia Tech w Blacksburgu, USA.