dr Jacek Sobek

Adiunkt w Instytucie Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Stypendysta Augsburg College, Minneapolis (Department of Business Administration, Accounting and MIS). Swoje zainteresowania koncentruje na psychologii pracy i zarządzania, doskonaleniu umiejętności zawodowych, efektywności współpracy w zespole, pracy z klientem, etc. Posiada 25-letnie doświadczenie w szkoleniach pracowników korporacji oraz średnich i małych firm. Jest doradcą w zakresie doskonalenia kompetencji pracowników oraz rozwoju firm. Prowadzi treningi grupowe, „one to one", coaching i mentoring dla top menedżerów i specjalistów. Jest także mentorem i trenerem młodych sportowców pracującym nad utrzymywaniem motywacji i odporności psychicznej. Od wielu lat zaangażowany w prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych prowadzonych przez KUL, Uniwersytet Łódzki oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.