mgr inż. Jan Grąbczewski

Absolwent SGGW, doświadczony szkółkarz, jeden z pionierów pojemnikowej uprawy roślin ozdobnych w Polsce. Pochodzi z rodziny szkółkarskiej specjalizującej się w hodowli róż. Po praktyce studenckiej w Holandii rozszerzył asortyment przechodząc na produkcję roślin iglastych. Pod koniec lat 70. równie cenne okazało się doświadczenie zdobyte w szkółkach niemieckich produkujących młodzież. Obecnie w ramach rodzinnej firmy Grąbczewscy, prowadzi specjalistyczne gospodarstwo produkujące drzewa alejowe, kontynuując jednocześnie współpracę ze środowiskiem branżowym za granicą – zwłaszcza holenderskim, niemieckim i z krajami skandynawskimi. Był współzałożycielem i pierwszym prezesem Związku Szkółkarzy Polskich. Działa aktywnie na rzecz szerzenia wiedzy ogrodniczej i promowania dobrych praktyk szkółkarskich, prowadząc wykłady, zajęcia ze studentami i szkolenia. Jest jednym z pomysłodawców i autorów publikacji "ZALECENIA JAKOŚCIOWE dla ozdobnego materiału szkółkarskiego", opracowania wydanego dla urzędników i użytkowników materiału szkółkarskiego przez Związek Szkółkarzy Polskich.