mgr inż. Natalia Kuźma

Doktorantka oraz od niedawna również asystentka naukowo-badawcza w Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii, Wydziału Ogrodniczego SGGW. Prowadzi zajęcia z zakresu Dendrologii oraz Drzewoznawstwa.  W ramach doktoratu zajmuje się niechemicznymi metodami regulowania pokroju roślin (wpływem doświetlania roślin lampami LED oraz zjawiskiem stresu dotyku na rośliny).