dr inż. Tomasz Samsel

W 2019 roku na SGGW w Warszawie uzyskał naukowy stopień Doktora w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, gdzie w trakcie przeprowadził badania naukowe i przedłożył rozprawę Doktorską, na temat zapobiegania i rozwiązywania problemów podczas budowy terenów zieleni.
Absolwent Ogrodnictwa na UWM w Olsztynie oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich na SGH w Warszawie. Od kilkunastu lat wykładowca w Szkołach Policealnych na kierunku - Architektura Krajobrazu oraz Florystyka.
Podczas wielomiesięcznych praktyk zawodowych w Nowym Jorku i Szwajcarii zdobywał doświadczenie z zakresu ogrodnictwa i florystyki m.in. przy zakładaniu ogrodów i aranżacji wnętrz roślinnością. Obecnie pełni funkcję dyrektora w firmie wykonawczej, gdzie przygotowuje i koordynuje proces budowy terenów zieleni w mieście.
Na przestrzeni ostatnich 14 lat przyczynił się do realizacji kilkudziesięciu kluczowych inwestycji, związanych z powstawaniem „zielonych przestrzeni” w kilku miastach Polski, m.in. w Warszawie, Olsztynie, Płocku, Zakopanem, i Łodzi.