dr inż. Tomasz Samsel

Absolwent Ogrodnictwa na UWM w Olsztynie oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich na SGH w Warszawie. Przez kilka lat wykładowca w szkole policealnej na kierunku - Architektura Krajobrazu, rośliny ozdobne oraz zakładanie terenów zieleni. Podczas 6-miesięcznych praktyk zawodowych w Nowym Jorku zdobywał doświadczenie przy zakładaniu ogrodów i wystroju wnętrz roślinnością. Obecnie pełni funkcję dyrektora w firmie wykonawczej, gdzie przygotowuje i koordynuje proces powstawania „zielonych" inwestycji w mieście.
Na przestrzeni ostatnich 8 lat przyczynił się do realizacji kilkudziesięciu kluczowych inwestycji w kilku miastach Polski, m.in. w Warszawie, Olsztynie, Płocku, Zakopanem, Łodzi. Obecnie na warszawskiej SGGW pracuje nad doktoratem, którego tematem jest zapobieganie i rozwiązywanie problemów podczas budowy terenów zieleni.