dr hab. inż.Jacek Borowski

Prezes Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego i przewodniczący Rady Redakcyjnej Rocznika PTD. Wykładowca drzewoznawstwa i dendrologii na warszawskiej SGGW, z którą związął swą pracę naukową — Katedrą Roślin Ozdobnych, Samodzielnym Zakładem Dendrologii (był jego kierownikiem) oraz Katedrą Ochrony Środowiska. Obecnie profesor nadzwyczajny. Autor licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich na temat zastosowania drzew i pnączy w środowisku zurbanizowanym. W wolnych chwilach - narciarz i żeglarz.