dr inż.Tatiana Swoczyna

Architekt krajobrazu, dendrolog jest pracownikiem Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Katedra Ochrony Środowiska, gdzie od 1993 roku prowadzi zajęcia z przedmiotów Dendrologia i Drzewoznawstwo dendrologii na studiach dziennych i zaocznych kierunków Ogrodnictwo, Architektura Krajobrazu.

Prowadzone przez dr Swoczynę ćwiczenia obejmują między innymi rozpoznawanie gatunków drzew, krzewów i zdrewniałych roślin pnących na podstawie liści, jak również fragmentów pędów oraz pąków w stanie bezlistnym, suchych owoców, charakterystycznych cech kory itp. Omawiane są również pokroje roślin.

Wieloletnie doświadczenie oraz przyjazne podejście do studentów sprawia, że dr Swoczyna uzyskuje corocznie pozytywne opinie w ankietach przeprowadzanych wśród studentów: oceny od 4,25 do 5 na 5 maksymalnie możliwych punktów (dokumenty wewnętrzne SGGW). Poza pracą dydaktyczną dr Swoczyna jest autorką licznych publikacji i współautorką badań nad drzewami miejskimi.