WIOSENNY CERTYFIKAT Związku Szkółkarzy Polskich

SZK_CERTIII

3 075,00 zł brutto

SZKOLENIE DLA: 
właścicieli i pracowników firm projektujących i zakładających zieleń • pracowników administracji osiedli mieszkaniowych • przedstawicieli urzędów odpowiedzialnych za tereny zieleni • możliwość dofinansowania z Urzędu Pracy - więcej informacji poniżej

Więcej szczegółów


TERMINY
SZKOLENIE WIOSENNE
I ZJAZD 2-3-4 marca,  II ZJAZD 10-11 marca 2022 (zajęcia ONLINE na platformie ZOOM)
III ZJAZD 24-25 marca 2022 (zajęcia terenowe)


MIEJSCE
I i II ZJAZD - Platforma ZOOM
Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć się do szkolenia. Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika projektu przed szkoleniem. Uczestnik szkolenia każdorazowo przed zajęciami grupowymi otrzymuje zaproszenie na spotkanie on-line. Minimalne wymagania techniczne: System operacyjny Windows 8 ( zalecany Windows 10), Mac wersja 10.13, Przeglądarka internetowa GOOGLE Chrome, Mozilla, Firefox, stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 mbps, głośniki lub słuchawki.
III ZJAZD - JASIENIEC 
zajęcia terenowe (dojazd z Warszawy zapewnia Organizator)


CZAS TRWANIA
I ZJAZD - 18 godzin, II ZJAZD - 17 godzin, III ZJAZD - 13 godzin
RAZEM - 48 godzin


SZKOLENIE DLA
właścicieli i pracowników firm projektujących i zakładających zieleń • pracowników administracji osiedli mieszkaniowych • przedstawicieli urzędów odpowiedzialnych za tereny zieleni • możliwość dofinansowania z Urzędu Pracy - więcej informacji poniżej 


zszp.png
CERTYFIKAT potwierdza znajomość najlepszych praktyk ogrodniczych w zakresie znajomości roślin ozdobnych, ich właściwego doboru, umiejętności sadzenie, pielęgnacji i ochrony. Znajduje w tym względzie zastosowanie w przetargach.
 


ministerstwo_rolnictwa.png
„Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego Związku Szkółkarzy Polskich” są podstawą programową szkolenia. W 2017 r. otrzymały rekomendację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wcześniej uzyskały je także od Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Katedry Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Zalecenia jakościowe są obecnie jedynymi w kraju, aktualnymi i szeroko rozpowszechnionymi normami, regulującymi kwestie jakości roślin i stosowanymi w przetargach i zamówieniach publicznych.


Agencja Promocji Zieleni jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.14/00395/2019Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, które są zainteresowane udziałem w szkoleniach organizowanych przez Agencję mogą poprzez Urząd Pracy ubiegać się o dofinansowanie szkoleń w trybie indywidualnym lub grupowym. Szczegółowe informacje o warunkach dofinansowania są dostępne na stronach Urzędów Pracy, np. w Warszawie  https://warszawa.praca.gov.pl/szkolenia-grupowe
 


KORZYŚCI DLA FIRMY
bezpieczna i wygodna forma szkolenia na internetowej platformie ZOOM
uwiarygodnienie firmy i kompetencji zawodowych pracowników
podniesienie umiejętności pracowników w krótkim czasie  
zajęcia wykładowe i w terenie, podczas których uczestnicy ćwiczą jak ocenić jakość roślin, jakie parametry o niej decydują, jak wykonać prawidłowo cięcie sezonowe i odmładzające, jak sadzić drzewa, żeby zapewnić im optymalne warunki rozwoju, jak zabezpieczać rośliny przed zimą
minimalizacja strat w zakładanych, czy pielęgnowanych ogrodach i terenach zieleni
• szkolenie zakończone egzaminem - weryfikacja wiedzy pracownika
 

ZAPEWNIAMY
materialy_szkoleniowe_mini1.pngMateriały szkoleniowe:
• Katalog Roślin drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich
• Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego 
• Zielone miasto ZIELEŃ PRZY ULICACH 
Prezentacje i zadania przygotowane przez prowadzących 
Dojazd na zajęcia terenowe
Całodniowe wyżywienie (podczas zajęć terenowych) - przerwy kawowe i obiady
 


KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW
podniesienie własnych kompetencji i kwalifikacji
• rozwinięcie znajomości podstawowych gatunków roślin ozdobnych oraz ich parametrów jakościowych – rozszerzenie i uporządkowanie już posiadanej wiedzy
zdobycie praktycznych umiejętności na bieżąco korygowanych przez fachowców podczas zajęć w szkółce (sadzenie i pielęgnacja roślin po posadzeniu oraz w cyklu rocznym)
umiejętność weryfikacji planów i specyfikacji projektowej, wyłapania błędów i nieścisłości, uniknięcie problemów podczas realizacji inwestycji
zdolność planowania i organizacji pracy zespołu w terenie
nawiązanie nowych kontaktów branżowych, wymiana doświadczeń i zdobycie informacji, rozpoczęcie współpracy
rozwiązanie problemów - bezpośredni kontakt z prowadzącymi - zajęcia przeprowadzane w efektywnej formie – małe grupy podczas zajęć terenowych, od 12 do 20 osób
 


PROGRAM

• Narzędzia informacyjne ZSzP: e-katalogroslin.pl, Katalogi Roślin
• Parametry jakościowe w praktyce: „Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” • jakie stosuje się najczęściej pojemniki, opakowania, oznaczenia, • jak wybrać dobry materiał roślinny i z czego wynika jakość roślin • przykłady różnych standardów jakościowych dla roślin w pojemnikach, z bryłą i bez bryły • podstawowe pojęcia opisujące materiał roślinny w odniesieniu do drzew, krzewów i bylin na przykładach
• Zasady nomenklatury botanicznej i nazewnictwa
• Wstęp do rozmnażania roślin w aspekcie jakości materiału szkółkarskiego i dalszej pielęgnacji roślin w terenie
• Podstawowe gatunki roślin ozdobnych: drzewa i krzewy liściaste • pnącza • rośliny wrzosowate • krzewy iglaste • byliny i trawy • róże
• Sadzenie i pielęgnacja: omówienie sadzenia roślin z pojemnika, z bryłą i bez bryły • pielęgnacja w pierwszym roku po posadzeniu • pielęgnacja roczna • przycinanie, zabezpieczanie przed zimą, nawożenie
• Ochrona roślin najczęściej występujące szkodniki i choroby oraz sposoby ich zwalczania
• Weryfikacja elementów składowych dokumentacji przetargowej i projektowej
• Poprawna koordynacja realizowanego projektu terenu zieleni: planowanie prac (tworzenie harmonogramu i etapowanie robót) • prowadzenie dokumentacji budowy • zabezpieczanie placu budowy
• Zajęcia w terenie: sadzenie drzewa z zastosowaniem systemu nawadniającego i stabilizującego • cięcie drzew • cięcie krzewów • jakość roślin • sadzenie krzewów w pojemniku oraz bez bryły korzeniowej • zabezpieczanie i odkrywanie z osłon zimowych • rozpoznanie patogenów • nawożenie - rodzaje, wykonanie • rozpoznanie roślin

POBIERZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM