JAK ZATRZYMAĆ WODĘ OPADOWĄ W TERENACH MIEJSKICH?

SZK_WODA

774,90 zł brutto

SZKOLENIE DLA: 
właścicieli i pracowników firm projektujących i zakładających zieleń • pracowników administracji osiedli mieszkaniowych • przedstawicieli urzędów odpowiedzialnych za tereny zieleni • projektantów zieleni i architektów •

Więcej szczegółów


TERMIN
10 grudnia 2021


MIEJSCE
Platforma ZOOM
Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć się do szkolenia. Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika projektu przed szkoleniem. Uczestnik szkolenia każdorazowo przed zajęciami grupowymi otrzymuje zaproszenie na spotkanie on-line. Minimalne wymagania techniczne: System operacyjny Windows 8 ( zalecany Windows 10), Mac wersja 10.13, Przeglądarka internetowa Chrome, Mozilla, Firefox, stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 mbps, głośniki lub słuchawki.


CZAS TRWANIA
wykład - godz. 9.00-14.00


SZKOLENIE DLA
właścicieli i pracowników firm projektujących i zakładających zieleń • pracowników administracji osiedli mieszkaniowych • przedstawicieli urzędów odpowiedzialnych za tereny zieleni • projektantów zieleni i architektów


KORZYŚCI DLA FIRMY
rozwinięcie kompetencji zawodowych pracowników w krótkim czasie  poszerzenie oferty firmy • 

ZAPEWNIAMY
materialy_szkoleniowe_katalog.png

Materiały szkoleniowe:


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
podniesienie własnych kompetencji i kwalifikacji • zajęcia wykładowe (na internetowej platformie ZOOM) i w terenie, pozwalające na utrwalenie nowych wiadomości - zajęcia terenowe przeprowadzane w efektywnej formie - w grupach do 5 osób • rozwinięcie umiejętności rozpoznawania gatunków drzew i krzewów ozdobnych najczęściej występujących w mieście (parki, skwery, zieleń przyuliczna) • znajomość cech morfologicznych pomagających w rozstrzygnięciu niejednoznacznych przypadków


PROGRAM

• Zielona infrastruktura i systemy powierzchniowej retencji miejskiej jako elementy systemu przyrodniczego miasta (merytoryczne zagadnienia wyjściowe). • SPRiM jako metoda nawadniania zieleni • Metodologia projektowania i realizacji SPRiM krok po kroku Od projektu do realizacji - przegląd i omówienie konkretnych projektów