ROZPOZNAWANIE ROŚLIN LIŚCIASTYCH W CZASIE WEGETACJI. GATUNKI NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE W MIASTACH i TERENIE ZURBANIZOWANYM

SZK_ROZP LISCVI

Nowy produkt

produkt jest już niedostępny w sprzedaży

0,00 zł brutto

SZKOLENIE DLA: 
osób zajmujących się inwentaryzacją i oględzinami drzew i krzewów w mieście • właścicieli i pracowników firm projektujących i zakładających zieleń • pracowników administracji osiedli mieszkaniowych • przedstawicieli urzędów odpowiedzialnych za tereny zieleni • pasjonatów i osób zainteresowanych

Więcej szczegółów


TERMIN                                                              szkolenia opłacane ze środków publicznych 
planowany termin 19 czerwca 2023                                są zwolnione od podatku VAT od towarów i usług
CZAS TRWANIA
spacer szkoleniowy 14.00-16.00 (2 godziny)


PROGRAM
2-godzinny spacer szkoleniowy w Parku Skaryszewskim (Warszawa) - rozpoznawanie drzew i krzewów w terenie;
• zajęcia terenowe - przedstawienie na przykładach i omówienie poszczególnych gatunków drzew i krzewów rosnących w parku - ich cech charakterystycznych w okresie wegetacyjnym


WYKŁADOWCA
dr inż. Tatiana Swoczyna


SZKOLENIE DLA
• osób zajmujących się inwentaryzacją i oględzinami drzew i krzewów w mieście • właścicieli i pracowników firm projektujących i zakładających zieleń • pracowników administracji osiedli mieszkaniowych • przedstawicieli urzędów odpowiedzialnych za tereny zieleni


KORZYŚCI DLA FIRMY
rozwinięcie kompetencji zawodowych pracowników w krótkim czasie  poszerzenie oferty firmy • zdobycie wiedzy potrzebnej do inwentaryzacji roślin

ZAPEWNIAMY
materialy_szkoleniowe_katalog.png

Materiały szkoleniowe:


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
podniesienie kompetencji i kwalifikacji • zajęcia w terenie, pozwalające na utrwalenie w praktyce nowych wiadomości - zajęcia terenowe przeprowadzane w kameralnej grupie • rozwinięcie umiejętności rozpoznawania gatunków drzew i krzewów ozdobnych najczęściej występujących na terenach zabudowanych (parki, skwery, zieleń przyuliczna, ogrody) • znajomość cech morfologicznych pomagających w rozstrzygnięciu niejednoznacznych przypadków


MIEJSCE
Spacer szkoleniowy na terenie Parku Skaryszewskiego w Warszawie. Miejsce spotkania podamy uczestnikom bliżej terminu szkolenia