dr hab. Agata Jędrzejuk, prof. SGGW

Wykładowczyni akademicka, która swoją pracę związała z SGGW, Wydziałem Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, obecnie Wydziałem Ogrodniczym. Od 2022r pracownik Katedry Ochrony Środowiska i Dendrologii na WO. Prowadzi zajęcia z Dendrologii, Drzewoznawstwa oraz wykłady z Anatomii Drzewa. Współpracownik czasopism: Działkowiec, Mój Ogródek, Szkółkarstwo, Panacea. Prowadzi badania z zakresu stresów roślinnych, w szczególności w zakresie oszczędnego gospodarowania wodą w uprawie roślin oraz ich zastosowaniu w zieleni miejskiej.