STRATEGICZNE DOKUMENTY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIAST- blok szkoleń

SZK_SBLOK

Nowy produkt

1 476,00 zł brutto

zapraszamy na 3 PREMIEROWE szkolenia, w cyklu
STRATEGICZNE DOKUMENTY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIAST
gdzie poznacie Państwo sprawdzone rozwiązania, przepisy, dobre praktyki i wskazania przydatne w pracy z zielenią w mieście oraz możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania związane z tematyką

Więcej szczegółów


21, 22, 23 maja 2024  wtorek, środa, czwartek                                                                                    
szkolenia opłacane ze środków publicznych są zw. od podatku VAT (23%) 
BLOK I - 21 maja     BLOK II - 22 maja      BLOK III - 23 maja (zajęcia ONLINE na platformie ZOOM)

CZAS TRWANIA
BLOK I - 2,5 godz.     BLOK II  2,5 godz.       BLOK III   2 godz.
RAZEM -  7 godzin


PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA (POŚ) JAKO „ZIELONA POLITYKA” MIAST
Omawiane zagadnienia:
- podstawy i uwarunkowania prawne;
- historia dokumentu;
- rola i znaczenie POŚ w polityce przestrzennej;
- skala i zakres opracowania;
- rola Oceny Oddziaływania na Środowisko w procesie tworzenia POŚ;
- proces powstawania POŚ, teoria a praktyka;
- pytania / dyskusja.

Forma: szkolenie on-line, prezentacja, materiały podpięte pod prezentację.

ZIELEŃ W PROCEDURZE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP)
Omawiane zagadnienia:
- podstawy i uwarunkowania prawne;
- rys historii planowania przestrzennego;
- procedura mpzp;
- Ekofizjografia i Ocena Oddziaływania na Środowisko
- struktura i forma dokumentu;
- możliwości tworzenia uwarunkowań i zapisów z zakresu zieleni, teoria a praktyka;
- przykładowe zapisy stosowane w mpzp dla Warszawy;
- pytania dyskusja.

Forma: szkolenie on-line, prezentacja, materiały podpięte pod prezentację.

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W PROCESIE INWESTYCYJNYM
Omawiane zagadnienia:
- podstawy i uwarunkowania prawne;
- historia dokumentu;
- procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji;
- Karta Informacyjna Przedsięwzięci (KIP), zakres i zasady tworzenia;
- rola i znaczenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji dla środowiska i przestrzeni miejskiej;
- przykładowe uwarunkowania i zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji;
- pytania / dyskusja.

Forma: szkolenie on-line, prezentacja, materiały podpięte pod prezentację.

szkolenia online, możesz wybrać i wykupić pakiet szkoleń lub pojedynczy temat


WYKŁADOWCA

Paweł Lisicki


SZKOLENIE DLA
właścicieli i pracowników firm projektujących i zakładających zieleń • pracowników administracji osiedli mieszkaniowych • przedstawicieli urzędów odpowiedzialnych za tereny zieleni
• możliwość dofinansowania z Urzędu Pracy - więcej informacji poniżej 


Agencja Promocji Zieleni jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.14/00395/2019Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, które są zainteresowane udziałem w szkoleniach organizowanych przez Agencję mogą poprzez Urząd Pracy ubiegać się o dofinansowanie szkoleń w trybie indywidualnym lub grupowym. Szczegółowe informacje o warunkach dofinansowania są dostępne na stronach Urzędów Pracy, np. w Warszawie  https://warszawa.praca.gov.pl/szkolenia-grupowe
 


KORZYŚCI DLA FIRMY
bezpieczna i wygodna forma szkolenia na internetowej platformie ZOOM • poszerzenie wiedzy i podniesienie kompetencji zawodowych pracowników  umiejętność weryfikacji planów • zdolność planowania i organizacji pracy zespołu • poznanie sprawdzonych rozwiązań, przepisów, dobrych praktyk i wskazań 
 

ZAPEWNIAMY
 • Materiały szkoleniowe  • Imienne zaświadczenie o udziale
• Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego 
•  Prezentacje i zadania przygotowane przez prowadzącego


KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW
• podniesienie kwalifikacji • zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z tematami • poznanie praktycznych rozwiązań i dobrych praktyk • umiejętność planowania i organizacji pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w terenach publicznych • rozszerzenie i uporządkowanie posiadanej wiedzy zdobycie praktycznych umiejętności • zdolność planowania i organizacji pracy zespołu • nawiązanie nowych kontaktów branżowych, wymiana doświadczeń i zdobycie informacji • rozwiązanie problemów - bezpośredni kontakt z prowadzącym 
 


MIEJSCE
Platforma ZOOM - prezentacja, wykład, panel – pytania i dyskusja
Od Uczestników nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć się do szkolenia.  Uczestnik szkolenia każdorazowo przed zajęciami grupowymi otrzymuje zaproszenie na spotkanie on-line.