DIAGNOSTYKA I INSPEKCJA DRZEW - METODY, DZIAŁANIA ORAZ WARSZTATY ARBORYSTYCZNE

SZK_diagnostyka

Nowy produkt

zapraszamy na czerwcową edycję

873,30 zł brutto

Minimalną ilością w zamówieniu dla tego produktu jest 200

Chcesz dowiedzieć się więcej o diagnostyce drzew w praktyce?

Jakie metody, narzędzia, urządzenia używają fachowcy, jak odczytać pozyskane dane - zrozumieć raport diagnostyczny?

Na warsztatach diagnoza wybranego drzewa pod okiem prowadzącej; wyposażenie i zasady pracy Arborysty, sprawdzisz się na zajęciach w terenie z instruktorem. Dzięki szkoleniu w zwięzły sposób dowiesz się tego wszystkiego !

Więcej szczegółów


TERMIN
18 i 19 kwietnia 2024       czwartek i piątek
szkolenia opłacane ze środków publicznych są zwolnione od podatku VAT (23%)
godziny podamy bliżej terminu szkolenia


MIEJSCE
I Dzień •  Platforma ZOOM - prezentacja, wykład, panel – pytania i dyskusja
Od Uczestników nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć się do szkolenia.  Uczestnik szkolenia każdorazowo przed zajęciami grupowymi otrzymuje zaproszenie na spotkanie on-line. 

II Dzień • Ćwiczenia terenowe w Warszawie, PARK SGGW
abc warsztatu arborysty, wspinaczka, zasady BHP; spacer z oceną wybranych drzew w terenie


CZAS TRWANIA
I dzień: teoria 4,5 godzin
II dzień: warsztaty ok. 4 godzin


SZKOLENIE DLA
•  przedstawicieli urzędów odpowiedzialnych za tereny zieleni • właścicieli i pracowników firm pielęgnujących zieleń • pracowników administracji osiedli mieszkaniowych • arborystów • studentów

KORZYŚCI DLA FIRMY

• podniesienie kompetencji zawodowych pracowników • bezpieczna i wygodna forma szkolenia na internetowej platformie ZOOM • minimalizacja strat w zakładanych czy pielęgnowanych ogrodach i terenach zieleni
 

ZAPEWNIAMY


 Linki do przydatnych opracowań:

Prezentacje i zadania przygotowane przez prowadzących, udostępnione podczas zajęć
 

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW
• podniesienie kwalifikacji • zdobycie wiedzy i umiejętności prawidłowej diagnostyki i inspekcji drzew • umiejętność weryfikacji diagnozy dendrologicznej • zdolność planowania i organizacji pracy pielęgnacyjnych 
 


PROGRAM
• Umiejętne przeprowadzanie inspekcji i badanie stabilności drzew rosnących na terenie zurbanizowanym, w tym na terenach nasypowych (gruzowiskach) z wykorzystaniem oceny wizualnej.
• Zapoznanie się z metodami diagnostycznymi dot. oceny stanu drzewa (ubytki, pęknięcia, wiek drzewa).
• Prezentacja dostępnych technik, sprzętu i metod wykorzystywanych w pracach diagnostycznych i arborysty.
• Wykrywanie zagrożeń dla drzew oraz otoczenia.
• Ustalanie potencjalnych przyczyn powstałych zagrożeń.
• Podejmowanie decyzji o dalszych działaniach np. ekspertyzie dendrologicznej, leczeniu, pielęgnacji, przesadzania, wycince drzew.
• Praktyczne zapoznanie się z narzędziami i urządzeniami diagnostcznymi.
• Omówienie zasad i obowiązujących standardów w pracy arborysty.
• Omówienie najczęstszych problemów występujących w diagnostyce oraz w pracy arborysty.
• Zasady BHP.
• Przygotowanie miejsca pracy arborystyi pokaz wspinaczki.

• Praktyczne warsztaty ze wspinaczki prowadzone przez arborystę - dla chętnych.

POBIERZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


WARUNKI UCZESTNICTWA   FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY w przygotowaniu