PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA (POŚ) JAKO „ZIELONA POLITYKA” MIAST

SZK_POŚ

Nowy produkt

602,70 zł brutto

zapraszamy na PREMIEROWE szkolenie z cyklu
STRATEGICZNE DOKUMENTY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIAST
gdzie poznacie Państwo sprawdzone rozwiązania, przepisy, dobre praktyki i wskazania przydatne w pracy z zielenią w mieście oraz możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania związane z tematyką

Więcej szczegółów


21 maja 2024 wtorek                                                                          
szkolenia opłacane ze środków publicznych są zw. od podatku VAT (23%) 
BLOK I - 21 maja (zajęcia ONLINE na platformie ZOOM)

CZAS TRWANIA
BLOK I - 2,5 godz.     


PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA (POŚ) JAKO „ZIELONA POLITYKA” MIAST
Omawiane zagadnienia:
- podstawy i uwarunkowania prawne;
- historia dokumentu;
- rola i znaczenie POŚ w polityce przestrzennej;
- skala i zakres opracowania;
- rola Oceny Oddziaływania na Środowisko w procesie tworzenia POŚ;
- proces powstawania POŚ, teoria a praktyka;
- pytania / dyskusja.

Forma: szkolenie on-line, prezentacja, materiały podpięte pod prezentację.

szkolenia online, możesz wybrać i wykupić pakiet szkoleń lub pojedynczy temat


WYKŁADOWCA

Paweł Lisicki


SZKOLENIE DLA
właścicieli i pracowników firm projektujących i zakładających zieleń • pracowników administracji osiedli mieszkaniowych • przedstawicieli urzędów odpowiedzialnych za tereny zieleni
• możliwość dofinansowania z Urzędu Pracy - więcej informacji poniżej 


Agencja Promocji Zieleni jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.14/00395/2019Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, które są zainteresowane udziałem w szkoleniach organizowanych przez Agencję mogą poprzez Urząd Pracy ubiegać się o dofinansowanie szkoleń w trybie indywidualnym lub grupowym. Szczegółowe informacje o warunkach dofinansowania są dostępne na stronach Urzędów Pracy, np. w Warszawie  https://warszawa.praca.gov.pl/szkolenia-grupowe
 


KORZYŚCI DLA FIRMY
bezpieczna i wygodna forma szkolenia na internetowej platformie ZOOM • poszerzenie wiedzy i podniesienie kompetencji zawodowych pracowników  umiejętność weryfikacji planów • zdolność planowania i organizacji pracy zespołu • poznanie sprawdzonych rozwiązań, przepisów, dobrych praktyk i wskazań 
 

ZAPEWNIAMY
 • Materiały szkoleniowe  • Imienne zaświadczenie o udziale
• Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego 
•  Prezentacje i zadania przygotowane przez prowadzącego


KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW
• podniesienie kwalifikacji • zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z tematami • poznanie praktycznych rozwiązań i dobrych praktyk • umiejętność planowania i organizacji pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w terenach publicznych • rozszerzenie i uporządkowanie posiadanej wiedzy zdobycie praktycznych umiejętności • zdolność planowania i organizacji pracy zespołu • nawiązanie nowych kontaktów branżowych, wymiana doświadczeń i zdobycie informacji • rozwiązanie problemów - bezpośredni kontakt z prowadzącym 
 


MIEJSCE
Platforma ZOOM - prezentacja, wykład, panel – pytania i dyskusja
Od Uczestników nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć się do szkolenia.  Uczestnik szkolenia każdorazowo przed zajęciami grupowymi otrzymuje zaproszenie na spotkanie on-line.