GRZYBY A DRZEWA W WARUNKACH MIEJSKICH - 2 BLOKI TEMATYCZNE

SZK_grzyby blok

Nowy produkt

1 045,50 zł brutto

Chcesz dowiedzieć się więcej o grzybach porastających drzewa w warunkach miejskich?

Poznać gatunki grzybów rzadkich i chronionych związanych z drzewami (nie tylko nadrzewnych) występujących w warunkach miejskich?

Nauczyć sie je rozpoznawać i widzieć jak postepować gdy są na diagnozowanym drzewie?

Dzięki szkoleniu zdobędziesz nieodzowną i pożądaną wiedzę w diagnozowaniu i ocenie drzew !

Więcej szczegółów


TERMIN
3 i 5 grudnia 2024    (wtorek, czwartek)              szkolenia opłacane ze środków publicznych są zwolnione od podatku VAT (23%)
9.30-12.00


MIEJSCE •  Platforma ZOOM - prezentacja, wykład, panel – pytania i dyskusja
Od Uczestników nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć się do szkolenia.  Uczestnik szkolenia każdorazowo przed zajęciami grupowymi otrzymuje zaproszenie na spotkanie on-line. 


CZAS TRWANIA
2 x 2,5 godziny z przerwą


SZKOLENIE DLA
•  przedstawicieli urzędów odpowiedzialnych za tereny zieleni • właścicieli i pracowników firm pielęgnujących zieleń • pracowników administracji osiedli mieszkaniowych • arborystów •  diagnostów i innych osób zainteresowanych dendrologią


KORZYŚCI DLA FIRMY
• podniesienie kompetencji zawodowych pracowników • bezpieczna i wygodna forma szkolenia na internetowej platformie ZOOM • umiejętność postępowania z drzewostanem zainfekowanym najczęściej występującymi grzybami w terenach zieleni miejskiej

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW
• podniesienie kwalifikacji • zdobycie wiedzy i umiejętności prawidłowej identyfikacji grzybów porastających drzewa • umiejętność prowadzenia dokumentacji identyfikacyjnej grzybów • poznanie rekomendowanego postępowania z drzewami zasiedlonymi przez określone gatunki • zdolność planowania i organizacji pracy pielęgnacyjnych • zdobędziesz nieodzowną i pożądaną wiedzę w diagnozowaniu i ocenie drzew  !

ZAPEWNIAMY

• Immiene zaświadczenie o udziale w szkoleniu dla uczestników

• Materiały szkoleniowe (prezentacja) • Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego • Polecamy materiały wypracowane w ramach projektu TREE ASSESSOR. Partnerstwo na rzecz rozwoju standardów szkoleń diagnostów drzew w Europie środkowo-wschodniej •


WYKŁADOWCA
dr Anna Kujawa
 


PROGRAM

 Grzyby najczęściej spotykane na drzewach w warunkach miejskich
     - Wprowadzenie - co to są grzyby ?
    - Jakimi zależnościami są powiązane drzewa z grzybami
    - Co to jest zielona infrastruktura, jaką pełni rolę, jakie są profity dla człowieka z jej obecności
    - Jak podchodzić do grzybów na drzewach w warunkach miejskich
    - Omówienie około 30 gatunków/rodzajów grzybów wielkoowocnikowych najczęściej spotykanych
    na drzewach miejskich
    - Informacje o grzybach mikroskopijnych powodujących choroby drzew
    - Zalecenia dokumentacyjno- identyfikacyjne grzybów

 Grzyby rzadkie i chronione
    - Wprowadzenie - co to są grzyby ?
    - Jakimi zależnościami są powiązane drzewa z grzybami
    - Co to jest zielona infrastruktura, jaką pełni rolę, jakie są profity dla człowieka z jej obecności
    - Jak podchodzić do grzybów na drzewach w warunkach miejskich (skrót z pierwszego szkolenia)
    - Omówienie około 40 gatunków grzybów rzadkich i chronionych związanych z drzewami (nie tylko nadrzewnych) występujących w warunkach miejskich
    - Zalecenia dokumentacyjno- identyfikacyjne grzybów
    - Rekomendacje postępowania z drzewami rosnącymi w różnych miejscach, w miastach w celu maksymalnej ochrony zielonej infrastruktury miast