ZIELEŃ W PROCEDURZE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP)

SZK_MPZP

Nowy produkt

602,70 zł brutto

zapraszamy na PREMIEROWE szkolenia z cyklu
STRATEGICZNE DOKUMENTY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIAST
gdzie poznacie Państwo sprawdzone rozwiązania, przepisy, dobre praktyki i wskazania przydatne w pracy z zielenią w mieście oraz możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania związane z tematyką

Więcej szczegółów


22 maja 2024                                                                                      
szkolenia opłacane ze środków publicznych są zw. od podatku VAT (23%) 
BLOK II - 22 maja, środa  (zajęcia ONLINE na platformie ZOOM)

CZAS TRWANIA
BLOK II  2,5 godz.       


PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

ZIELEŃ W PROCEDURZE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP)

Omawiane zagadnienia:
- podstawy i uwarunkowania prawne;
- rys historii planowania przestrzennego;
- procedura mpzp;
- Ekofizjografia i Ocena Oddziaływania na Środowisko
- struktura i forma dokumentu;
- możliwości tworzenia uwarunkowań i zapisów z zakresu zieleni, teoria a praktyka;
- przykładowe zapisy stosowane w mpzp dla Warszawy;
- pytania dyskusja.

Forma: szkolenie on-line, prezentacja, materiały podpięte pod prezentację.

szkolenia online, możesz wybrać i wykupić pakiet szkoleń lub pojedynczy temat


WYKŁADOWCA

Paweł Lisicki


SZKOLENIE DLA
właścicieli i pracowników firm projektujących i zakładających zieleń • pracowników administracji osiedli mieszkaniowych • przedstawicieli urzędów odpowiedzialnych za tereny zieleni
• możliwość dofinansowania z Urzędu Pracy - więcej informacji poniżej 


Agencja Promocji Zieleni jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.14/00395/2019Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, które są zainteresowane udziałem w szkoleniach organizowanych przez Agencję mogą poprzez Urząd Pracy ubiegać się o dofinansowanie szkoleń w trybie indywidualnym lub grupowym. Szczegółowe informacje o warunkach dofinansowania są dostępne na stronach Urzędów Pracy, np. w Warszawie  https://warszawa.praca.gov.pl/szkolenia-grupowe
 


KORZYŚCI DLA FIRMY
bezpieczna i wygodna forma szkolenia na internetowej platformie ZOOM • poszerzenie wiedzy i podniesienie kompetencji zawodowych pracowników  umiejętność weryfikacji planów • zdolność planowania i organizacji pracy zespołu • poznanie sprawdzonych rozwiązań, przepisów, dobrych praktyk i wskazań 
 

ZAPEWNIAMY
 • Materiały szkoleniowe  • Imienne zaświadczenie o udziale
• Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego 
•  Prezentacje i zadania przygotowane przez prowadzącego


KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW
• podniesienie kwalifikacji • zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z tematami • poznanie praktycznych rozwiązań i dobrych praktyk • umiejętność planowania i organizacji pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w terenach publicznych • rozszerzenie i uporządkowanie posiadanej wiedzy zdobycie praktycznych umiejętności • zdolność planowania i organizacji pracy zespołu • nawiązanie nowych kontaktów branżowych, wymiana doświadczeń i zdobycie informacji • rozwiązanie problemów - bezpośredni kontakt z prowadzącym 
 


MIEJSCE
Platforma ZOOM - prezentacja, wykład, panel – pytania i dyskusja
Od Uczestników nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć się do szkolenia.  Uczestnik szkolenia każdorazowo przed zajęciami grupowymi otrzymuje zaproszenie na spotkanie on-line.