ZMIANY KLIMATU A NASADZENIA ROŚLIN - 2 BLOKI TEMATYCZNE

SZK_łąki_blok

Nowy produkt

1 045,50 zł brutto

Poznaj sposoby i możliwości wspomagania wzrostu i rozwoju roślin, ograniczające negatywne wpływy środowiska (zanieczyszczenie powietrza, zasolenie, okresowa susza /opady nawalne).

Informacje i podpowiedzi do nowych działań projektowych i pielęgnacyjnych w terenie zurbanizowanym

2 BLOKI TEMATYCZNE

Więcej szczegółów


TERMIN

25, 26 kwietnia 2024        czwartek, piątek
szkolenia opłacane ze środków publicznych są zwolnione od podatku VAT (23%)

godzina 9.00 - 13.00


MIEJSCE

Platforma ZOOM - prezentacja, wykład, panel – pytania i dyskusja
Od Uczestników nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć się do szkolenia.  Uczestnik szkolenia każdorazowo przed zajęciami grupowymi otrzymuje zaproszenie na spotkanie on-line. 


CZAS TRWANIA

2 x po 4 godziny, w tym przerwa


SZKOLENIE DLA
osób zajmujących się zielenią • właścicieli i pracowników firm zakładających i pielęgnujących zieleń • pracowników administracji osiedli mieszkaniowych • przedstawicieli urzędów odpowiedzialnych za tereny zieleni • osób zainteresowanych tematem

KORZYŚCI DLA FIRMY
• poszerzenie wiedzy  i podniesienie kompetencji zawodowych pracowników • bezpieczna i wygodna forma szkolenia na internetowej platformie ZOOM • wskazania do projektowania w dobie zmian klimatycznych • minimalizacja strat w zakładanych czy pielęgnowanych terenach zieleni publicznej
 

ZAPEWNIAMY
materialy_szkoleniowe_abc.pngMateriały szkoleniowe:
• Rośliny do każdego ogrodu
• Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego 
•  Materiały szkoleniowe (prezentacja) • Imienne zaświadczenie o udziale
 

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW
• podniesienie kwalifikacji • zdobycie wiedzy i wskazań do projektowania łąk bylinowych • poznanie gatunków fitoremediacyjnych • wiedza dotycząca wpływu zmian klimatycznych na murawy i trawniki - sposoby zapobiegania pustynnieniu • zdolność planowania i organizacji prac pielęgnacyjnych na murawach, trawnikach i łąkach bylinowych w terenach publicznych
 


PROGRAM
  ŁĄKI BYLINOWE JAKO ALTERNATYWA DLA TRAWNIKÓW
Pielęgnacja trawnika w obliczu zmian klimatycznych, czy i dlaczego warto z niego rezygnować?
- Jeśli nie trawnik to co? Gdzie możemy rezygnować z zakładania tradycyjnych trawników?
- Łąki bylinowe - dobór gatunków na różne stanowiska
- Zalety stosowania łąk bylinowych w miastach, czym się różnią od tradycyjnych łąk kwietnych?
- Rośliny fitoremediacyjne stosowane w nasadzeniach łąkowych
- Łąki bylinowe w nasadzeniach przyulicznych
- Co dają przemyślane łąki bylinowe - korzyści

Termin: 25 kwietnia, godz. 9.00 – 13.00 w tym przerwa

 NASADZENIA ROŚLIN NA RABATACH - ROŚLINY DO TRUDNYCH WARUNKÓW MIEJSKICH
Niekorzystne czynniki w miastach, mikroklimat miast (susza, metale ciężkie, zasolenie, wyspa ciepła)
- Znaczenie roślin w przestrzeni miejskiej i wpływ na polepszenie warunków życia
- Trendy nasadzeń w Polsce - najpopularniejsze rośliny wybierane do zieleni miejskiej: rośliny rabatowe, byliny, krzewy
- Jakość materiału do nasadzeń, jakie czynniki wpływają na jakość roślin
- Wpływ niedoboru wody na jakość roślinności miejskiej
- Metody zabezpieczenia roślin przez niedoborami wody w nasadzeniach miejskich
- Zabezpieczanie nasadzeń już istniejących
- Rośliny tolerancyjne na niekorzystne warunki-susza, zasolenie
    - jednoroczne
    - byliny
    - krzewy
- Rośliny fitoremediacyjne
- Zieleń przyuliczna 

Termin: 26 kwietnia, godz. 9.00 – 13.00 w tym przerwa