ZMIANY KLIMATU a nasadzenia roślin na rabatach - ROŚLINY DO TRUDNYCH WARUNKÓW MIEJSKICH

SZK_rabaty

Nowy produkt

590,40 zł brutto

Zmiany klimatyczne wymuszają nowe podejście do doboru roślin sadzonych w terenach publicznych.

Poznaj sposoby i możliwości wspomagania wzrostu i rozwoju roślin oraz ograniczające negatywne wpływy środowiska (zanieczyszczenie powietrza, zasolenie, okresowa susza czy opady nawalne).

Na szkoleniu zyskasz informacje i podpowiedzi do nowych działań projektowych i pielęgnacyjnych w mieście.

Więcej szczegółów


TERMIN
26 kwietnia 2024      piątek
szkolenia opłacane ze środków publicznych są zwolnione od podatku VAT (23%)

godzina  9.00 - 13.00


MIEJSCE
Platforma ZOOM - prezentacja, wykład, panel – pytania i dyskusja
Od Uczestników nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć się do szkolenia.  Uczestnik szkolenia każdorazowo przed zajęciami grupowymi otrzymuje zaproszenie na spotkanie on-line. 


CZAS TRWANIA
4 godziny, w tym przerwa


SZKOLENIE DLA
osób zajmujących się zielenią • właścicieli i pracowników firm zakładających i pielęgnujących zieleń • pracowników administracji osiedli mieszkaniowych • przedstawicieli urzędów odpowiedzialnych za tereny zieleni • osób zainteresowanych tematem


KORZYŚCI DLA FIRMY
• poszerzenie wiedzy  i podniesienie kompetencji zawodowych pracowników • bezpieczna i wygodna forma szkolenia na internetowej platformie ZOOM • umiejętność projektowania w dobie zmian klimatycznych • minimalizacja strat w zakładanych czy pielęgnowanych terenach zieleni publicznej 

ZAPEWNIAMY
materialy_szkoleniowe_abc.pngMateriały szkoleniowe:
• Rośliny do każdego ogrodu
• Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego 
•  Materiały szkoleniowe (prezentacja) • Imienne zaświadczenie o udziale

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW
• podniesienie kwalifikacji • zdobycie wiedzy i umiejętności projektowania łąk bylinowych • poznanie gatunków fitoremediacyjnych • wiedza dotycząca wpływu zmian klimatycznych na murawy i trawniki - sposoby zapobiegania pustynnieniu • zdolność planowania i organizacji prac pielęgnacyjnych na murawach, trawnikach i łąkach bylinowych w terenach publicznych
 


PROGRAM
• Niekorzystne czynniki w miastach, mikroklimat miast (susza, metale ciężkie, zasolenie, wyspa ciepła)
• Znaczenie roślin w przestrzeni miejskiej i wpływ na polepszenie warunków życia
• Trendy nasadzeń w Polsce - najpopularniejsze rośliny wybierane do zieleni miejskiej: rośliny rabatowe, byliny, krzewy
• Jakość materiału do nasadzeń, jakie czynniki wpływają na jakość roślin
• Wpływ niedoboru wody na jakość roślinności miejskiej
• Metody zabezpieczenia roślin przez niedoborami wody w nasadzeniach miejskich
• Zabezpieczanie nasadzeń już istniejących
• Rośliny tolerancyjne na niekorzystne warunki-susza, zasolenie
    - jednoroczne
    - byliny
    - krzewy
• Rośliny fitoremediacyjne
• Zieleń przyuliczna