ROZPOZNAWANIE DRZEW I KRZEWÓW W STANIE BEZLISTNYM - Grudzień

SZK_ROZPXII

Nowy produkt

1 476,00 zł brutto

UNIKATOWE SZKOLENIE DLA: 
osób zajmujących się inwentaryzacją i oględzinami drzew i krzewów w mieście • właścicieli i pracowników firm projektujących i zakładających zieleń • pracowników administracji osiedli mieszkaniowych • przedstawicieli urzędów odpowiedzialnych za tereny zieleni • pasjonatów i osób zainteresowanych dendrologią

Więcej szczegółów


TERMIN                                                                
planowany termin 11-12-13 grudnia 2024         środa, czwarte, piątek
szkolenia opacane ze środków publicznych są zwolnione od podatku VAT od towarów i usług


MIEJSCE
I i II DZIEŃ - Platforma ZOOM - prezentacja, wykład, panel – pytania i dyskusja
Od Uczestników nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć się do szkolenia.  Uczestnik szkolenia każdorazowo przed zajęciami grupowymi otrzymuje zaproszenie na spotkanie on-line. 

III DZIEŃ - zajęcia w terenie, spacer - Warszawa, Park Ursynowski


CZAS TRWANIA
ok. 12 godzin


SZKOLENIE DLA
• osób zajmujących się inwentaryzacją i oględzinami drzew i krzewów w mieście • właścicieli i pracowników firm projektujących i zakładających zieleń • pracowników administracji osiedli mieszkaniowych • przedstawicieli urzędów odpowiedzialnych za tereny zieleni


KORZYŚCI DLA FIRMY
rozwinięcie kompetencji zawodowych pracowników w krótkim czasie  poszerzenie oferty firmy • zdobycie wiedzy potrzebnej do inwentaryzacji roślin

ZAPEWNIAMY
 • Materiały szkoleniowe • Imienne zaświadczenie o udziale •


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
podniesienie kompetencji i kwalifikacji • zajęcia wykładowe (na internetowej platformie ZOOM) i w terenie, pozwalające na utrwalenie nowych wiadomości - zajęcia terenowe przeprowadzane w niedużych grupach • rozwinięcie umiejętności rozpoznawania gatunków drzew i krzewów ozdobnych najczęściej występujących na terenach zabudowanych (parki, skwery, zieleń przyuliczna, ogrody) • znajomość cech morfologicznych pomagających w rozstrzygnięciu niejednoznacznych przypadków


PROGRAM
I i II dzień
sesja wykładowa i rozpoznawanie pędów
przedstawienie w formie prezentacji w podziale na grupy i rodzaje cech charakterystycznych w stanie bezlistnym ok. 100 taksonów drzew i krzewów najczęściej występujących w miastach drzew i krzewów (pokrój, pąki, kora, blizny liściowe itp.). Na przemian z prezentacjami odbywa się aktywizacja uczestników i ćwiczenia w samodzielnym wyszukiwaniu i rozpoznawaniu cech roślin w oparciu o dostarczone fragmenty pędów.

III dzień
3-godzinny spacer w Parku Ursynowskim - rozpoznawanie drzew i krzewów w terenie
• zajęcia terenowe - przedstawienie na przykładach i omówienie poszczególnych gatunków drzew i krzewów rosnących w parku - ich cech charakterystycznych w stanie bezlistnym 

POBIERZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM