CHOROBY I SZKODNIKI ROŚLIN - SPOSOBY ICH ZWALCZANIA

SZK_SZK_CHOROBY_SZKODNIKI

Nowy produkt

zapraszamy do wykupienia nagrania

479,70 zł brutto

Minimalną ilością w zamówieniu dla tego produktu jest 202

Jak rozpoznać najczęstsze choroby i szkodniki zagrażające roślinom ogrodowym?

Dzięki naszemu szkoleniu poznasz sposoby diagnozowania występujących chorób i zagrażających roślinom ogrodowym szkodników; poznasz metody ich zwalczania oraz możliwości zapobiegania ich wystapienia.

Więcej szczegółów


TERMIN ODWOŁANY - zapraszamy do wykupienia nagrania
21 marca 2024 
    czwartek                                szkolenia opłacane ze środków publicznych są zwolnione od podatku VAT (23%)
9.30 - 11.40


MIEJSCE •  Platforma ZOOM - prezentacja, wykład, panel – pytania i dyskusja  / lub nagranie w przypadku niezebrania się grupy min. uczestników
Od Uczestników nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć się do szkolenia.  Uczestnik szkolenia każdorazowo przed zajęciami grupowymi otrzymuje zaproszenie na spotkanie on-line. 


CZAS TRWANIA
ok. 2 godziny


SZKOLENIE DLA
•  ogrodników •  pracowników firm pielęgnujących zieleń publiczną • sprzedawców w centrach ogrodniczych i punktach sprzedaży roślin • hobbystów 


KORZYŚCI 
• ABC wiedzy w krótkim czasie • podniesienie kompetencji zawodowych pracowników • umiejętność diagnozowania chorób roślin po objawach  poznanie metod zapobiegania i zwalczania "nieproszonych gości" w ogrodzie minimalizacja strat wśród roślin • rozszerzenie i uporządkowanie wiedzy • rozwiązanie bieżących problemów - bezpośredni kontakt z prowadzącym • 
 

ZAPEWNIAMY Materiały szkoleniowe:
• Rośliny do każdego ogrodu • Skrypt PDF przygotowany na podstawie materiałów Prelegenta • imienne zaświadzenie o uczestnictwie w szkoleniu  


UMIEJĘTNOŚCI
•  podniesienie kompetencji zawodowych pracowników • umiejętność diagnozowania chorób roślin po objawach  poznanie metod zapobiegania i zwalczania "nieproszonych gości" w ogrodach i terenach zieleni • minimalizacja strat wśród roślin w punkcie sprzedaży • rozszerzenie i uporządkowanie wiedzy • rozwiązanie bieżących problemów - bezpośredni kontakt z prowadzącym • 


WYKŁADOWCA
dr Wiesław Szydło
 


PROGRAM
• Ochrona roślin - najczęściej występujące szkodniki 
roślin oraz metody ich zwalczania 
                            - najczęstsze choroby roślin ozdobnych, ogrodowych i metody ich zwalczania
• Diagnozowanie po objawach, zabiegi prewencyjne - co robić, kiedy dzieje się coś złego – przykłady i działanie
• Pielęgnacja roślin w ogrodzie oraz w punktach sprzedaży utrzymująca rośliny w dobrej kondycji oraz eliminująca straty materiału roślinnego, doradztwo klientom