CHOROBY I SZKODNIKI ROŚLIN - SPOSOBY ICH ZWALCZANIA

SZK_SZK_CHOROBY_SZKODNIKI

479,70 zł brutto

Jak rozpoznać najczęstsze choroby i szkodniki zagrażające roślinom ogrodowym?

Dzięki naszemu szkoleniu poznasz sposoby diagnozowania występujących chorób i zagrażających roślinom ogrodowym szkodników; poznasz metody ich zwalczania oraz możliwości zapobiegania ich wystapienia.

Więcej szczegółów


TERMIN
21 marca 2024 
    czwartek                                szkolenia opłacane ze środków publicznych są zwolnione od podatku VAT (23%)
9.30 - 11.40


MIEJSCE •  Prezentacja i wykład - Platforma ZOOM / lub nagranie w przypadku niezebrania się grupy min. uczestników
Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć się do szkolenia. Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika projektu przed szkoleniem. Uczestnik szkolenia każdorazowo przed zajęciami grupowymi otrzymuje zaproszenie na spotkanie on-line. Minimalne wymagania techniczne: System operacyjny Windows 8 ( zalecany Windows 10), Mac wersja 10.13, Przeglądarka internetowa GOOGLE Chrome, Mozilla, Firefox, stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 mbps, głośniki lub słuchawki.


CZAS TRWANIA
ok. 2 godziny


SZKOLENIE DLA
•  ogrodników •  pracowników firm pielęgnujących zieleń publiczną • sprzedawców w centrach ogrodniczych i punktach sprzedaży roślin • hobbystów 


KORZYŚCI 
• ABC wiedzy w krótkim czasie • podniesienie kompetencji zawodowych pracowników • umiejętność diagnozowania chorób roślin po objawach  poznanie metod zapobiegania i zwalczania "nieproszonych gości" w ogrodzie minimalizacja strat wśród roślin • rozszerzenie i uporządkowanie wiedzy • rozwiązanie bieżących problemów - bezpośredni kontakt z prowadzącym • 
 

ZAPEWNIAMY Materiały szkoleniowe:
• Rośliny do każdego ogrodu • Skrypt PDF przygotowany na podstawie materiałów Prelegenta • imienne zaświadzenie o uczestnictwie w szkoleniu  


UMIEJĘTNOŚCI
•  podniesienie kompetencji zawodowych pracowników • umiejętność diagnozowania chorób roślin po objawach  poznanie metod zapobiegania i zwalczania "nieproszonych gości" w ogrodach i terenach zieleni • minimalizacja strat wśród roślin w punkcie sprzedaży • rozszerzenie i uporządkowanie wiedzy • rozwiązanie bieżących problemów - bezpośredni kontakt z prowadzącym • 


WYKŁADOWCA
dr Wiesław Szydło
 


PROGRAM
• Ochrona roślin - najczęściej występujące szkodniki 
roślin oraz metody ich zwalczania 
                            - najczęstsze choroby roślin ozdobnych, ogrodowych i metody ich zwalczania
• Diagnozowanie po objawach, zabiegi prewencyjne - co robić, kiedy dzieje się coś złego – przykłady i działanie
• Pielęgnacja roślin w ogrodzie oraz w punktach sprzedaży utrzymująca rośliny w dobrej kondycji oraz eliminująca straty materiału roślinnego, doradztwo klientom