Paweł Lisicki

Architekt krajobrazu z ponad 40-letnim stażem pracy. Pracował m.in. w Urzędzie m.st. Warszawy, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Ochrony Środowiska oraz Miejskiego Architekta Krajobrazu. Absolwent SGGW, ukończył studia podyplomowe z Ochrony i Kształtowania Środowiska oraz Zarzadzania w Administracji Publicznej. Współpracował z prasą branżową - Zielenią Miejską, Przeglądem Komunalnym oraz Magazynem Urbanistyczno-Architektonicznym „Krajobraz Warszawski”. Przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Kształtowania i Ochrony Krajobrazu w Unii Metropolii Polskich.