Paweł Lisicki

Paweł Lisicki - architekt krajobrazu z ponad 40-letnim stażem pracy w projektowaniu
oraz nadzorze realizacji inwestycji jak i zarządzaniu procesami w ochronie środowiska. Przez wiele lat związany z samorządem warszawskim, gdzie pełnił m.in. funkcje zastępcy dyrektora Biura Ochrony Środowiska oraz Miejskiego Architekta Krajobrazu czy przewodniczącego Komisji Kształtowania
i Ochrony Krajobrazu w Unii Metropolii Polskich. Obecnie właściciel firmy Semper Viridis, która realizuje projekty - doradztwo - szkolenia z zakresu ochrony środowiska oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć z funduszy krajowych i europejskich.  Absolwent SGGW, ukończył studia podyplomowe z Ochrony i Kształtowania Środowiska oraz Zarządzania w Administracji Publicznej.