dr hab. Julita Rabiza-Świder, prof. SGGW

Absolwentka Wydziału Ogrodniczego SGGW. Obecnie na stanowisku adiunkta w Samodzielnym Zakładzie Roślin Ozdobnych, w Instytucie Nauk Ogrodniczych SGGW w Warszawie. Prowadzi na kierunku Architektura Krajobrazu i Ogrodnictwo, studiów I i II stopnia, wykłady i ćwiczenia o tematyce związanej ze znajomością, uprawą i wykorzystaniem roślin ozdobnych. Na Podyplomowych Studiach Florystyka – sztuka układania kwiatów naucza jak wydłużyć trwałość kwiatów ciętych i jak je skomponować , a na Podyplomowych Studiach Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej, jak wykorzystywać rośliny we wnętrzu i ogrodzie. Promotor ponad 60 prac inżynierskich i magisterskich. Autorka wielu publikacji naukowych i popularyzujących wiedzę o roślinach ozdobnych. Prywatnie kocha byliny ogrodowe.