Katarzyna Wrotek

Absolwentka Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przez 10 lat związana z samorządem warszawskim, gdzie zajmowała się m.in. prowadzeniem spraw związanych z utrzymaniem, ochroną i rozwojem terenów zielni miejskiej. Obecnie zajmuje się finansowaniem projektów zarówno ze środków Unii Europejskiej jak i środków krajowych. Posiada 14-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania i wdrażania programów Unii Europejskiej i Programów Krajowych finansujących projekty badawczo – rozwojowe lub inwestycje oraz w zakresie monitorowania ich realizacji. Wieloletnia praca w administracji publicznej z projektami B+R pozwoliła zdobyć doświadczenie dotyczące zarówno ustanawiania zasad naborów wniosków jak i umiejętność ich przygotowywania oraz pełnienia nadzoru nad realizacją projektów pod kątem finansowym i merytorycznym.