mgr inż. Natalia Marcinkowska-Chojnacka

Absolwentka Wydziału Ogrodniczego i studium podyplomowego w zakresie projektowania ogrodów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Odbyła roczne stypendium w ogrodach botanicznych Longwood Gardens, USA, w szkółce roślin ozdobnych Andre Briant we Francji i szkółce bylinowej - Howard & Kooji w Wielkiej Brytanii. Autorka wielu artykułów w prasie ogrodniczej i tłumaczeń z jęz. angielskiego branżowej literatury. Członek Związku Szkółkarzy Polskich i Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Pracuje w rodzinnej szkółce bylin istniejącej od 1990 r.