dr inż.Tatiana Swoczyna

Architekt krajobrazu, dendrolog, pracownik Katedry Ochrony Środowiska i Dendrologii, Instytut Nauk Ogrodniczych i Wydział Ogrodniczy, SGGW w Warszawie. Od 1993 roku prowadzi zajęcia z przedmiotów Dendrologia, Drzewoznawstwo, Roślinność drzewiasta w środowisku miejskim na studiach dziennych i zaocznych kierunków Ogrodnictwo, Architektura Krajobrazu, Biologia.

Prowadzone przez dr Swoczynę zajęcia obejmują między innymi rozpoznawanie gatunków drzew, krzewów i zdrewniałych roślin pnących na podstawie liści, jak również fragmentów pędów oraz pąków w stanie bezlistnym, suchych owoców, charakterystycznych cech kory itp.

Wieloletnie doświadczenie oraz przyjazne podejście do studentów sprawia, że dr Swoczyna uzyskuje corocznie pozytywne opinie w ankietach przeprowadzanych wśród studentów: oceny od 4,25 do 5 na 5 maksymalnie możliwych punktów. Poza pracą dydaktyczną dr Swoczyna prowadzi badania nad reakcjami drzew i krzewów na stres miejski, jest autorką publikacji naukowych.